Keuring van watersilo

Keuring watersilo: belangrijk voor productie en verzekering

Regelmatige controle van uw watersilo is geen overbodige luxe. Als de silo klapt is de schade namelijk enorm. Verzekeringsmaatschappijen verplichten u om keuringen te verrichten op watersilo's die ouder zijn dan zeven jaar. Dat gebeurt daarna naargelang de uitslag van de meting jaarlijks of tweejaarlijks. Is deze keuring niet uitgevoerd, dan is de dekking voor gevolgschade beperkt.

Waarom deze keuring laten uitvoeren?

Uw watervoorraad voor de teelt wordt in allerlei recepten opgeslagen in silo’s. Uw teelt rekent op water en daarom is uw silo een essentieel onderdeel van uw gehele watertechnische installatie.
De druk op de silowand is hoog en in het verleden zijn reeds diverse ongelukken gebeurd door achterstallig onderhoud.

 

Foto van man bezig met keuring watersilo

Keurmethode

De Olympus 38DL PLUS wanddiktemeter zegt precies wat de dikte van de desbetreffende siloplaat is. Aan de hand van deze gegevens wordt gecontroleerd of de plaatdikte aan slijtage onderhevig is. 

Deze gegevens worden in het keuringsrapport verwerkt volgens de officiële protocollen van Interpolis. Ook tips en adviezen voor onderhoud worden in het rapport verwerkt. 

Wat houdt de keuring in?

Een roestplek vormt een zwakke plek in de silowand, omdat de wanddikte op deze plek dunner wordt. Als deze plek wordt verwaarloosd, kan uw silo klappen. Tijdens de silokeuring wordt de wanddikte van de silo gemeten met een ultrasonische wanddiktemeter, zodat zwakke plekken kunnen worden opgespoord. Naast de wanddikte wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het folie, het algenzeil en/of het drijfzeil.

Foto van 3 stickers op een silo geplakt na keuring watersilo

Wat als de silo klapt

Bij lekkage of overstroming van een watersilo kan roestvorming ontstaan doordat meststoffen in het water de gegalvaniseerde laag op de siloplaten aantasten.
In dat geval kan de druk op de zwakke plek in de silo-wand te groot worden en kan deze 'klappen'. Op de afbeeldingen hiernaast zijn de gevolgen hiervan goed te zien.

Bij deze silo was de 'klapper' gelukkig aan de kant van de sloot, waardoor de schade sterk beperkt bleef.

Met tijdige silokeuringen en goed preventief onderhoud was dit voorkomen. 

Gecertificeerde keuringsrapporten

Visser Tech is door Interpolis gecertificeerd voor het keuren van watersilo's. 

Na de keuring ontvangt u een rapport met conclusies en aanbevelingen. In geval van eventuele calamiteiten dient dit rapport als bewijs dat uw silo op tijd en deskundig is gekeurd. 

Daarnaast wordt de staat van de silo voor u eenvoudig en inzichtelijk. U kunt gepaste maatregelen nemen indien dit geadviseerd wordt in de rapportage. Denk hierbij aan het vervangen van platen van de silo of het behandelen van aangetaste platen. 

Soorten aantastingen

Er zijn verschillende soorten aantastingen, te onderscheiden door de kleur van het roest. Wit en bruin roest kan eventueel nog behandeld worden met zink-compound. Platen met zwart roest daarentegen moeten in zijn geheel vervangen worden voor goedkeuring van de silo.

Lek- en overloopsporen

Leksporen of overloopsporen op een silo duiden in eerste instantie, gezien van de buitenkant, nog niet op een ernstig probleem. 

Men heeft echter vaak geen notie van wat er aan de binnenkant van de siloplaat gebeurt. Doordat het wandvilt van de siloplaat verzadigd is met het aangemaakte water met loog of zuur, bevat de plaat vaak een vergevorderde staat van verroesting en dient vervangen te worden. Tijdige keuring had dit, of erger, kunnen voorkomen. 

Deze foto's tonen de meevallende sporen van de buitenkant, maar de verstrekkende gevolgen aan de binnenkant. 

Vrijblijvende offerte

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor de keuring van uw silo's.